ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΒΜΙ

19-25 φυσιολογικό βάρος
>19 ελειποβαρής
25-30 υπέρβαρος
30-40 παχύσαρκος
40 + κλινικά παχύσαρκος

 

Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν τον γενικό πληθυσμό, οι αθλητές body building για παραδειγμα σίγουρα ανήκουν στους υπέρβαρους ή παχύσαρκους με αυτή την μέθοδο, όμως δεν είναι. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνουμε υπ' όψιν μας το ποσοστό σωματικού λίπους του ατόμου. Επίσης δεν υπολογίζεται η ηλικία και το φύλλο του ατόμου σε αυτό τον υπολογισμό και ούτε ο σωματότυπος.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ